Výchova a vzdelávanie zamestnávateľov

Akreditácia: Národný inšpektorát práce
Číslo akreditácie: VVZ-0306/11-01.2
Rozsah kurzu: 16 hodín
Cena kurzu: od 90,00 € do 100,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov v oblasti BOZP.

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, respektíve úplné stredné odborné vzdelanie. Ako zamestnávateľ pritom môžete zamestnávať maximálne 5 zamestnancov ak vykonávate práce s vyšším rizikom a maximálne 19 zamestnancov ak nevykonávate práce s vyšším rizikom.

V akej forme môžem kurz absolvovať?

Kurz realizujeme v dennej aj večernej forme. Jednotlivé formy sa od seba líšia časom výučby - pri dennej forme prebieha výučba od 09:00 pri večernej forme budete kurz navštevovať od 15:00.

Ako dlho kurz trvá?

Závisí to od toho, ktorú zo spomínaných foriem výučby si zvolíte. Pri dennej forme budete kurz navštevovať 1-2 dni, pri večernej forme 2-3 dni.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z písomného testu ( minimálne 10 otázok z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete).

Čo absolvovaním kurzu získam?

  • odbornú spôsobilosť
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • množstvo užitočných informácií
  • potvrdenie o absolvovaní AKREDITOVANÉHO kurzu/školenia - Potvrdenie o absolvovaní špecifickej odbornej prípravy

Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

  • náš kurz je akreditovaný
  • náš kurz má optimálny rozsah hodín
  • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
  • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
  • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti BOZP majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
  • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke