Individuálne plány

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu: 10860/2014-M_OSS, číslo záznamu: 27876/2014
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 119,00 € do 149,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz Individuálne plány je určený odbornému personálu v zmysle zákona 448/2008 Z. z., ktorý poskytuje odbornú individuálnu starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je ukončené základné vzdelanie
 • Absolvovaním tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou
 • Kurz prebieha v prezenčnej forme v rozsahu 20 vyučovacích hodín (2x výučba po 10 vyučovacích hodín) v priebehu 1-2 týždňov.

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov aj poskytovateľov soc. služieb nájdete tu.

Čo sa v kurze naučíte?

 • naučíte sa analyzovať potreby klienta, plánovať, realizovať, hodnotiť a prehodnocovať priebeh starostlivosti o klienta
 • budete schopný viesť zrozumiteľnú dokumentáciu o priebehu individuálnej starostlivosti o klienta
 • budete vedieť adekvátne využívať individuálne plány rozvoja ako nástroj starostlivosti a zvyšovania kvality života klienta

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou individuálnych plánov a počas celého kurzu Vás usmerňujú k samostatnému zvládnutiu ich tvorby
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy