Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu 10854/2014-M_OSS, číslo záznamu 22310/2014
Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 199,00 do 259,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu: 10841/2014-M_OSS, číslo záznamu: 22298/2014
Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 189,00 € do 219,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Individuálne plány

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu: 10860/2014-M_OSS, číslo záznamu: 27876/2014
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 119,00 do 149,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Kurz prvej pomoci

Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Číslo akreditácie: Z30894-2016-OZdV
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 20,00 € do 30,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639