Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Ponuka kurzov VaV
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurzy BOZP a PO
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Sociálne služby
Kurzy v oblasti kvality
Kurz prvej pomoci
Lektorské zručnosti
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Komunikačné kurzy
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Vodičské kurzy
Kurzy doučovania
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety

Praktická a efektívna komunikácia

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 49 € do 69 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom rozšírenia svojich komunikačných schopností a zručností s cieľom  využiť nadobudnuté komunikačné zručnosti v profesionálnom živote či v medziľudských vzťahoch.
 • Kurz zameraný na zvýšenie osobnostných kompetencií v oblasti konverzácie a uvedomenie si komunikačných chýb vo svojom verbálnom prejave.
 • Tento kurz sa zameriava na praktickú komunikáciu, zároveň rieši neverbálne aspekty komunikácie.
 • Rozsah kurzu je 12 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Rozšírite a zlepšite svoje komunikačné zručnosti.

Na kurze sa naučíte:

 • ako komunikovať prirodzene a správne
 • ako predísť chybám v komunikácii
 • pracovať s hlasom, intonáciou a pod.
 • efektívne využiť prázdny priestor pri konverzácii
 • čítať prejavy neverbálnej komunikácie

Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné v danej sfére s možnosťou sebareflexie, spätnej väzby a osobných odporúčaní lektora.
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu.
 • Ponúkame optimálny rozsah hodín.
 • Disponujeme moderne zariadenými učebňami.
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • Kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka, podľa záujmu účastníkov.