Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne služby
Kurz prvej pomoci
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Komunikačné kurzy
Lektorské zručnosti
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurz Operátor CNC strojov
Kurzy BOZP a PO
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Vodičské kurzy
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Kurzy fotografovania
Kurzy doučovania
Kontinuálne vzdelávanie
Wellness pracovník/masér
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Praktická a efektívna komunikácia

Rozsah kurzu: 10 hodín
Cena kurzu:
od 49 € do 69 €
Kontaktná: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom rozšírenia svojich komunikačných schopností a zručností s cieľom  využiť nadobudnuté komunikačné zručnosti v profesionálnom živote či v medziľudských vzťahoch.
 • Kurz zameraný na zvýšenie osobnostných kompetencií v oblasti konverzácie a uvedomenie si komunikačných chýb vo svojom verbálnom prejave.
 • Tento kurz sa zameriava na praktickú komunikáciu, zároveň rieši neverbálne aspekty komunikácie.
 • Rozsah kurzu je 12 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Rozšírite a zlepšite svoje komunikačné zručnosti.

Na kurze sa naučíte:

 • ako komunikovať prirodzene a správne
 • ako predísť chybám v komunikácii
 • pracovať s hlasom, intonáciou a pod.
 • efektívne využiť prázdny priestor pri konverzácii
 • čítať prejavy neverbálnej komunikácie

Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné v danej sfére s možnosťou sebareflexie, spätnej väzby a osobných odporúčaní lektora.
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu.
 • Ponúkame optimálny rozsah hodín.
 • Disponujeme moderne zariadenými učebňami.
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • Kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka, podľa záujmu účastníkov.