Kurz opatrovania detí

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: č. s. 14156/2017-M_OSS, č. z. 41659/2017
Rozsah kurzu: 220 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 249,00 € do 489,00 €
AKCIA - APRÍLOVÁ CENA
 
399 € ak sa na kurz prihlásite do 30.4.2018 a uhradíte zálohu za kurz min. 7 dní pred otvorením kurzu a celú sumu (399 €), príp. minimálne polovicu sumy v deň nástupu na kurz (31.5.2018) - druhú polovicu najneskôr do ukončenia kurzu
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem kvalifikovane pracovať s deťmi, a to: opatrovateľom/kám detí, budúcim matkám alebo matkám na materskej, pomocníkom pri starostlivosti o deti, vychovávateľom/kám, rodinným príslušníkom malých detí ...
 • Pre prihlásenie do kurzu je potrebné úplné stredoškolské vzdelanie. Bez ukončenia vzdelania musí záujemca k 28. februáru 2017 dovŕšiť vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovať starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, a to najmenej 3 roky.
 • Rozsah kurzu je 220 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

 • V priebehu kurzu absolvujete 3 časti: teoretickú časť (104 vyuč. hodín), praktickú časť (44 vyuč. hodín) a odbornú stáž - prax (72 vyuč. hodín) v zariadeni starostlivosti o deti do troch rokov,
 • teoretickou a praktickou časťou si osvojíte potrebné znalosti pod vedením odborníkov z praxe (detských sestier, pedagógov, psychológov, právnikov a pod.),
 • absolvovaním odbornej stáže v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov (detských jasliach) získate potrebné praktické zručnosti. Stáž si je potrebné po konzultácii s manažérkou kurzu zabezpečiť vopred - radi vám poradíme.

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • Kompletnú kvalifikáciu na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľov v detských jasliach (podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
 • Vedomosti, praktické zručnosti a množstvo užitočných informácií.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania detí.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 6 - 12 týždňov. Kurzy opatrovania detí organizujeme v dennej forme (cca 6 týždňov), ako aj vo večernej forme (cca 12 týždňov). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky pozostávajú z 2 častí – písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a ústnej odpovede. Záverečné skúšky môžete absolvovať až po ukončení všetkých 3 častí kurzu a predložení tlačiva – záznamu o absolvovaní odbornej stáže v konkrétnom zariadení.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • Kurz môžete absolvovať vo viacerých mestách na celom Slovensku.
 • V priebehukurzu absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
 • Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu opatrovateľa detí.
 • Kurz realizujeme v nadštandardných školiacich priestoroch.
 • Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav, na splátky bez navýšenia alebo cez projekt RE-PAS úplne zadarmo.
 • Naši absolventi majú na ďalšie kurzy vo VaV Akademy automatickú vernostnú zľavu.