Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Akreditácia: Národný inšpektorát práce
Číslo akreditácie: VVZ-0324/11-01.1
Rozsah kurzu: 3-4 hodiny
Cena kurzu: od 15,90 € do 17,90 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené tým zamestnancom a vedúcim zamestnancov, ktorí potrebujú získať správne vedomie pre organizačné zabezpečenie bezpečnostno – technických opatrení pracovných činností a vytvárania bezpečnostno – zdravotných podmienok na pracovisku.

Aká je cena školenia a aké zľavy môžem získať?

Základná cena školenia pre účastníka je 17,90 €. Pri väčšej skupine účastníkov je však možné získať zľavu.

Aký je rozsah školenia?

Rozsah závisí od toho, či pôjde o vstupné alebo opakované školenie. Vstupné školenie trvá 4 hodiny opakované školenie 3 hodiny.

Ako a kde prebieha školenie?

Výučba prebehne vo Vami stanovenom čase. Buď v našich priestoroch, alebo priamo u Vás vo firme.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška sa vykonáva ako pri vstupnom, tak pri opakovanom školení. V rámci školenia zamestnancov sa vykonáva ústna skúška - 4 otázky. V rámci školenia vedúcich zamestnancov sa skúška realizuje vo forme písomného testu - 30 otázok.

Čo absolvovaním školenia získam?

  • relevantné informácie a znalosti z oblasti BOZP
  • doklad o úspešnom ukončení výchovy a vzdelávania - “Záznam o oboznámení zamestnanca”

Ako sa na školenie môžem prihlásiť?

Na školenie sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých vybrať práve VaV?

  • výučba prebieha v komfortne zariadených učebniach
  • pre klientov je k dispozícii basic catering - káva, čaj, studené nápoje
  • školenia prispôsobujeme požiadavkám účastníkov - čas a miesto výučby stanovujete Vy
  • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti BOZP majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe