Daňové priznanie a účtovná závierka FO

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 37,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o školení

 • Školenie je určené nielen pre ekonómov a účtovníkov, ale aj pre každého so záujmom poznať a orientovať sa v problematike daňového priznania a účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve s prihliadnutím na aktuálne zmeny.
 • Rozsah školenia je 6 hodín.

Program školenia

 • zmeny zákona o dani z príjmov – aktualizácia pre fyzické osoby za rok 2015 a na rok 2016 (odpisovanie majetku, výdavky daňovo uznané až po zaplatení, likvidácia zásob, sankcie z obchodného styku, reklamné predmety a i.)
 • účtovná uzávierka – uzatváranie kníh, uzávierkové účtovné prípady
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B:
  • povinnosť podať daňové priznanie
  • príjmy zo závislej činnosti §5
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu §6
  • príjmy z kapitálového majetku §7
  • ostatné príjmy §8
  • umorovanie straty
  • nezdaniteľné časti základu dane, daň. bonus
  • povinné prílohy
 • diskusia