Účtovníctvo na PC

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 117,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o školení

 • Kurz je určeným začínajúcim podnikateľom, záujemcom o podnikanie , osobám uvažujúcim vstúpiť do podnikateľského sektoru a hľadajúcim správnu formu svojho podnikania.
 • Rozsah školenia je 24 hodín.

Aká je cena školenia a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena školenia pre účastníka kurzu je 117 €
 • Je možné si uplatniť tieto zľavy:
  • pri uhradení školenia najneskôr 7 dní vopred získate 10% zľavu
  • zľavu 5% získajú dvojice prihlásených účastníkov školenia
  • zľavu 5% získajú ZŤP a ženy na materskej
  • zľavu 5% získajú predošlí absolventi iného kurzu/kurzov VaV
  • výška daných zliav je max. 15%
  • pri väčšej skupine ľudí možnosť skupinovej zľavy - individuálne nastavenie ceny

Program školenia

 • nastavenia počítačového programu (KROS, MK Soft, Pohoda alebo iné*)
 • založenie vlastnej firmy
 • účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidovanie iných záväzkov
 • účtovanie platieb
 • skladová evidencia a hospodárstvo (vytvorenie skladov, zaevidovanie príjemky a výdajky na sklad)
 • daň z pridanej hodnoty – DPH (účtovanie dane z pridanej hodnoty, príprava daňového priznania k DPH)
 • majetok (evidencia majetku a odpisové plány)
 • závierkové výkazy (uzávierkové účtovné operácie, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch, účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)