Zákon o DPH

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 45,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o školení

 • Školenie je určené pre každého so záujmom poznať a orientovať sa v problematike zákona upravujúceho DPH v aktuálnom znení a jeho vplyvu na prax.
 • Rozsah školenia je 8 hodín.

Aká je cena školenia a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena školenia pre účastníka kurzu je 45 €
 • Je možné si uplatniť tieto zľavy:
  • pri uhradení školenia najneskôr 7 dní vopred získate 10% zľavu
  • zľavu 5% získajú dvojice prihlásených účastníkov školenia
  • zľavu 5% získajú ZŤP a ženy na materskej
  • zľavu 5% získajú predošlí absolventi iného kurzu/kurzov VaV
  • výška daných zliav je max. 15%
  • pri väčšej skupine ľudí možnosť skupinovej zľavy - individuálne nastavenie ceny

Program školenia

 • oboznámenie sa so zákonom č. 222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty:
 • základné vzťahy vyplývajúce zo zákona:
 • zdaniteľná osoba
 • platiteľ dane - registrácia podľa jednotlivých §
 • zdaniteľné obchody a miesto dodania tovarov a služieb
 • dodanie a nadobudnutie tovarov a služieb z EÚ
 • samozdanenie v priestore EÚ a tuzemské samozdanenie
 • trojstranné obchody
 • odpočítanie dane
 • úprava DPH pri investičnom majetku
 • spôsob vrátenia dane zahraničnej osobe z iného členského štátu a podanie žiadosti o vrátenie dane
 • dopravné prostriedky z pohľadu DPH
 • daňové priznanie, vlastná daňová povinnosť, nadmerný odpočet
 • kontrolný a súhrný výkaz
 • aktuálne zmeny v zákone (stavebne práce, osobitný režim...)