Asertívna komunikácia

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 49,00 € do 69,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Vedieť povedať nie, byť schopný obhájiť si svoj názor, aktívne počúvať, selektovať a vyberať tie správne a dôležité informácie - tento kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem pochopiť význam a cieľ asertívnej komunikácie a zároveň si osvojiť pravidlá asertívneho správania.
 • Rozsah kurzu je 10 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Osvojíte si a zdokonalíte svoje komunikačných zručností so zameraním na asertívne riešenie situácií.

Na kurze sa naučíte:

 • elementy interpersonálnej komunikácie, zásady aktívneho počúvania
 • komunikačný model a komunikačné bariéry
 • kvality a význam asertivity
 • základné práva asertivity
 • rozvíjanie asertívnych zručností

Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné v danej sfére s možnosťou sebareflexie, spätnej väzby a osobných odporúčaní lektora.
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu.
 • Ponúkame optimálny rozsah hodín.
 • Disponujeme moderne zariadenými učebňami.
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • Kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka, podľa záujmu účastníkov.