Komunikácia konfliktu

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 49,00 € do 69,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Umením nie je vyhnúť sa konfliktom, ale umením je konflikt riešiť. Kurz je zameraný na úspešné zvládnutie konflikných situácií v akejkoľvek oblasti či v akomkoľvek vzťahu (pracovnom/osobnom).
 • Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zlepšiť a rozšíriť svoje komunikačné schopnosti v konfliktných situáciách. V pracovnom zaradení je určený pre pozície, v ktorých je komunikácia nosnou či vedľajšou činnosťou a v rámci ktorých sú konfliktné situácie bežnou súčasťou pri výkone pracovných povinností - zamestnávatelia, manažéri, personalisti, riadiaci pracovníci, učitelia, opatrovatelia ai.
 • Rozsah kurzu je 10 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Nadobudnete a osvojíte si potrebné zručnosti v oblasti zvládania konfliktných situácií.

Na kurze sa naučíte:

 • zvládnuť záťažovú komunikáciu v nepriaznivej –konfliktnej situácii v bežnom ale aj v profesionálnom živote (manažéri, personalisti – nezhody na pracovisku, konflikt – pracovný úraz, nesplnenie povinností a iné )
 • spôsoby ako zvládnuť komunikáciu na pracovisku – zamestnávatelia, riadiaci pracovníci, manažéri, personalisti a i.
 • spôsoby ako komunikovať so žiakmi, študentmi – pedagogickí zamestnanci
 • spôsoby ako zvládnuť konflikt s vlastnými deťmi - rodičia
 • spôsoby pre zvládanie konfliktných situácií so staršími – opatrovatelia

Po absolvovaní kurzu budú pre Vás konfliktné situácie nie problémom, ale výzvou. Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné v danej sfére s možnosťou sebareflexie, spätnej väzby a osobných odporúčaní lektora.
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu.
 • Ponúkame optimálny rozsah hodín.
 • Disponujeme moderne zariadenými učebňami.
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • Kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka, podľa záujmu účastníkov.