Praktická a efektívna komunikácia

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 49,00 € do 69,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom rozšírenia svojich komunikačných schopností a zručností s cieľom  využiť nadobudnuté komunikačné zručnosti v profesionálnom živote či v medziľudských vzťahoch.
 • Kurz zameraný na zvýšenie osobnostných kompetencií v oblasti konverzácie a uvedomenie si komunikačných chýb vo svojom verbálnom prejave.
 • Tento kurz sa zameriava na praktickú komunikáciu, zároveň rieši neverbálne aspekty komunikácie.
 • Rozsah kurzu je 12 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Rozšírite a zlepšite svoje komunikačné zručnosti.

Naučíte sa:

 • ako komunikovať prirodzene a správne
 • ako predísť chybám v komunikácii
 • pracovať s hlasom, intonáciou a pod.
 • efektívne využiť prázdny priestor pri konverzácii
 • čítať prejavy neverbálnej komunikácie

Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné v danej sfére s možnosťou sebareflexie, spätnej väzby a osobných odporúčaní lektora.
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu.
 • Ponúkame optimálny rozsah hodín.
 • Disponujeme moderne zariadenými učebňami.
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • Kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka, podľa záujmu účastníkov.