Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Praktická a efektívna komunikácia

Rozsah kurzu: 10 hodín
Cena kurzu:
od
49
€ do 69 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0911 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom rozšírenia svojich komunikačných schopností a zručností s cieľom  využiť nadobudnuté komunikačné zručnosti v profesionálnom živote či v medziľudských vzťahoch.
 • Kurz zameraný na zvýšenie osobnostných kompetencií v oblasti konverzácie a uvedomenie si komunikačných chýb vo svojom verbálnom prejave.
 • Tento kurz sa zameriava na praktickú komunikáciu, zároveň rieši neverbálne aspekty komunikácie.
 • Rozsah kurzu je 12 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Rozšírite a zlepšite svoje komunikačné zručnosti.

Na kurze sa naučíte:

 • ako komunikovať prirodzene a správne
 • ako predísť chybám v komunikácii
 • pracovať s hlasom, intonáciou a pod.
 • efektívne využiť prázdny priestor pri konverzácii
 • čítať prejavy neverbálnej komunikácie

Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné v danej sfére s možnosťou sebareflexie, spätnej väzby a osobných odporúčaní lektora.
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu.
 • Ponúkame optimálny rozsah hodín.
 • Disponujeme moderne zariadenými učebňami.
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • Kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka, podľa záujmu účastníkov.