Základy práce s PC - Basic

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 35,00 € do 40,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre osoby, ktoré dlhý čas nepracovali s PC, začiatočníkov a pre seniorov. Absolvent sa naučí samostatne pracovať s počítačom, využívať internet a e-mail.
 • Na tento kurz nadväzuje školenie Základy PC II. - Standard
 • Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Systém práce s osobným počítačom
 • Čo je operačný systém a na čo slúži, ovládanie operačného systému MS Windows
 • Pracovná plocha, okná, ikony, tlačidlá, možnosti zobrazenia
 • Nastavenia v operačnom systéme MS Windows
 • Súbory, adresáre, stromová hierarchia, pomenovanie objektov, vytváranie, mazanie, kopírovanie a presúvanie objektov
 • Práca s aplikáciami, kalkulačka, poznámkový blok, skicár, kôš
 • Pamäťové zariadenia – USB kľúč

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov nájdete tu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav